23/05/2024 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người ở, người đi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 12:36

 

NGƯỜI Ở, NGƯỜI ĐI
Mai em chào đời
Mai tôi ra đi
Xanh tươi đời trẻ
Thôi về đất thôi
Thiên đàng
Thiên đàng ơi!
Em tôi còn nhỏ
Em tôi lớn rồi
Xa xôi
Xa xôi
***
Em hãy là sao
Giăng cao
Giăng cao
Hãy là mặt trời
Soi sáng muôn tim
Cho người cùng khổ
Bật lên tiếng cười
Nghe vui
Nghe vui.
Cái Bè, Tiền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Người ở, người đi