16/08/2020 01:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Hàn Sơn tự
遊寒山寺

Tác giả: Ngô Vinh Phú - 吳榮富

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/07/2019 20:10

 

Nguyên tác

寒山已熱湧人潮,
莫嘆鐘聲夜半飄。
此日有錢能買杵,
噹噹可使響終朝。

Phiên âm

Hàn Sơn dĩ nhiệt dũng nhân triều,
Mạc thán chung thanh dạ bán phiêu.
Thử nhật hữu tiền năng mãi chử,
Đương đương khả sứ hưởng chung triều.

Dịch nghĩa

Hàn Sơn người đông ào ạt như nước triều dâng
Không có tiếng chuông ngân bay lên trong lúc nửa đêm
Hôm ấy có tiền có thể mua được chiếc dùi gõ chuông
Boong, boong, có thể làm cho vang vọng cả ngày

Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Hàn Sơn người tựa nước triều lên,
Không tiếng chuông ngân lúc nửa đêm.
Tiền sẵn mua dùi chuông để gõ,
Suốt ngày nghe tiếng “boong” vang rền
Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Vinh Phú » Du Hàn Sơn tự