20/06/2021 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông
令牧童答鍾弱翁

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2020 10:10

 

Nguyên tác

草鋪橫野六七里,
笛弄晚風三四聲。
歸來飽飯黃昏後,
不脫蓑衣臥月明。

Phiên âm

Thảo phô hoành dã lục thất lý,
Địch lộng vãn phong tam tứ thanh.
Quy lai bão phạn hoàng hôn hậu,
Bất thoát thoa y ngoạ nguyệt minh.

Dịch nghĩa

Nội cỏ trải rộng sáu bảy dặm,
Trong gió chiều, thổi sáo ba bốn tiếng.
Ăn cơm no khi trở về sau hoàng hôn,
Chẳng cần cởi áo tơi, nằm ngủ dưới trăng sáng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nội rộng cỏ phô sáu bảy dặm,
Đôi tiếng sáo chiều vẳng dọc ngang.
Hoàng hôn về lại, cơm no ấm,
Chẳng cởi áo tơi, ngủ dưới trăng.
Chung Nhược Ông tức Chung Phó 鍾傅, là một thư sinh làm quan ở Lan Châu, nhưng đường làm quan không thuận, nhiều lần bị giáng chức. Khi làm quan trấn thủ tại Bình Lương (nay là huyện Bình Lương, tỉnh Cam Túc), ông có đi chơi cùng một đạo sĩ, gặp trẻ chăn châu cưỡi bò vàng đi tới. Đạo sĩ nói đứa trẻ này biết làm thơ, Chung không tin. Đạo sĩ bảo đứa trẻ làm thơ, đứa trẻ đáp bằng bài thơ này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Lệnh mục đồng đáp Chung Nhược Ông