21/05/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chén rượu trăng thu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 00:00

 

Mưỡu:
Đêm thu một bóng một ta,
Vẻ ngân lóng lánh, vẻ hà đầy vơi.
Dưới trăng nói nói cười cười,
Bóng trăng kia cũng yêu người trẻ trung.

Nói:
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt[1],
Buồn vì thu, nên mải miết bạn cùng trăng.
Rót chén hoa ngắm bóng chị Hằng,
Bao nhiêu nỗi bất bằng đều dũ sạch.
Hoàng cúc bôi trung mê lữ khách,
Tố Nga thiên thượng tống thu ba.[2]
Ấy kìa ai đứng dựa gốc cây đa,
Rời gót ngọc tới đây ta nhắn nhủ.
Sao lại thế khi khuyết, khi tròn, khi mờ, khi tỏ,
Gớm cho con ngọc thỏ khéo đa tình.
Thôi thời thôi, hãy nhắp chén quỳnh,
Ngựa qua cửa kiếp phù sinh nào được mấy.
Trăng cũng vậy, mà ta cũng vậy,
Thu này qua lại thấy thu sau.
Não người một trận gió lau.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 莫使金樽空對月. Nghĩa: Chớ để chén vàng trơ dưới trăng. Từ bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.
[2] Chữ Hán: 黃菊杯中迷旅客,素鵝天上送秋波. Nghĩa: Chén rượu hoa cúc làm mê người lữ khách, Ả Tố Nga trên trời đưa mắt tống tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chén rượu trăng thu