03/12/2022 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chín viên đạn
Neuf balles

Tác giả: Madeleine Riffaud

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2008 08:35

 

Nguyên tác

A Jean-Pierre M
(16 ans)

Neuf balles dans mon chargeur
Pour venger tous mes frères

Ça fait mal de tuer
C’est la première fois

Sept balles dans mon chargeur
C’était si simple

L’homme qui tirait l’autre nuit
C’était moi

Bản dịch của Tế Hanh

Gửi Jăng Pie M
(16 tuổi)

Chín viên đạn súng tôi
Rửa thù cho bè bạn

Giết người tôi đâu muốn
Lần đầu trong đời tôi

Bảy viên đạn súng tôi
Thật là giản dị

Người nổ súng đêm ấy
Là tôi
Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983, tr. 223

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Madeleine Riffaud » Chín viên đạn