22/05/2022 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trưng vương đại tướng từ
徵王大將祠

Tác giả: Trần Bảo

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2010 04:25

 

Nguyên tác

生在江津宅荔林,
繼前積善世人欽。
武由父教通韜略,
文得家傳達古今。
誓輔女王除暴虐,
爲憐民邑冷胸心。
每觀樹下苔封廟,
香插爐中展敬忱。

Phiên âm

Sinh tại Giang Tân trạch lệ lâm,
Kế tiền tích thiện thế nhân khâm.
Vũ do phụ giáo thông thao lược,
Văn đắc gia truyền đạt cổ kim.
Thệ phụ Nữ Vương trừ bạo ngược,
Vị lân dân ấp lãnh hung tâm.
Mỗi quan thụ hạ đài phong miếu,
Hương tháp lô trung triển kính thầm.

Dịch nghĩa

Sinh ra tại làng bãi sông có nhà trong đám rừng vải
Từ trước tổ tiên tích thiện nay noi theo, người đời đều ái mộ
Võ do cha dạy tinh thông thao lược
Văn bởi gia phong truyền thấu suốt xưa nay
Thề giúp Trưng vương trừ phong bạo ngược
Lại vì thấy dân làng khổ trong đói rét
Mỗi khi thấy ngôi miéu phủ đầy rêu dưới bóng cây
Thì lại bước tới cắm nhang để tỏ lòng tôn kính

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nhà trong rừng vải bãi sông
Nối xưa làm thiện ai không tôn sùng
Võ do cha dạy làu thông
Văn gia truyền thấu đến từng việc xa
Thương dân đói khổ thiết tha
Giúp Trưng vương dẹp giặc Tô[1] tham tàn
Mỗi khi qua miếu bên làng
Thắp nhang cầu khấn tỏ lòng kính tin
Đền thờ ông Cần Thiện, tướng của Bà Trưng. Nay thuộc xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (khu chợ Rạm).

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

[1] Tức Tô Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bảo » Trưng vương đại tướng từ