28/10/2021 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa ngày mùng tám tháng tư

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 13:16

 

Giữa ngày mùng tám tháng tư,
Cái cua cái cáy cái lư ăn thề.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giữa ngày mùng tám tháng tư