31/03/2023 23:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vụng tay mà thích chơi đàn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/02/2018 15:33

 

Vụng tay mà thích chơi đàn
Nàng chê dở ẹc sầu tan mộng đầu
Thế rồi đi học bấy lâu
Về rồi chả thấy nàng đâu nghe buồn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vụng tay mà thích chơi đàn