28/06/2022 07:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hữu hoài kỳ 3

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:13

 

Phiên âm

Nhất sự kỳ lai nhất hứng tần,
Bút tuỳ giai cú trục thời tân,
Song tiền đối nguyệt tư lương hữu,
Đăng hạ quan thư kiến cổ nhân.
Phủ quyển dục khai hoàn tự yểm,
Khiếp hàn tạm khuất hựu trường thân.
Hà như tá thử thiên công thủ,
Liễm khước thu đông chuyển tác xuân.

Dịch nghĩa

Một việc đến, một hứng cảm lại nảy sinh
Ngọn bút tuôn trào câu hay, theo thời gian mỗi lúc một mới.
Trước song ngắm trăng nhớ bạn hiền,
Dưới đèn đọc sách thấy người xưa.
Cầm sách muốn mở rồi lại tự gấp lại,
Sợ rét, tạm co rồi lại duỗi dài ra.
Sao bằng mượn cánh tay của tạo hoá,
Cất giấu thu đông lại để chuyển sang mùa xuân.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một việc đến rồi hứng nảy sinh
Tuôn trào ngọn bút mới câu tinh.
Bạn hiền nhớ ngắm trăng song trước,
Người cổ nhìn đèn đọc sách kinh.
Muốn mở sách cầm rồi gấp lại,
Tạm co sợ rét duỗi dài hình.
Sao bằng mượn cánh tay tạo hoá,
Cất giấu thu đông xuân chuyển tình.
Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Thu dạ hữu hoài kỳ 3