20/09/2020 14:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợt

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 07/02/2009 08:03

 

thời đại nào sẽ chữa cho anh
vết thương thời đại sau chiến tranh
(07.2004)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Chợt