19/05/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Kế Môn
望薊門

Tác giả: Tổ Vịnh - 祖咏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2007 17:10

 

Nguyên tác

燕臺一望客心驚,
簫鼓喧喧漢將營。
萬里寒光生積雪,
三邊曙色動危旌。
沙場烽火連胡月,
海畔雲山擁薊城。
少小雖非投筆吏,
論功還欲請長纓。

Phiên âm

Yên đài[1] nhất vọng khách tâm kinh,
Tiêu cổ huyên huyên Hán tướng doanh.
Vạn lý hàn quang sinh tích tuyết,
Tam biên thự sắc động nguy tinh.
Sa trường phong hoả liên Hồ nguyệt,
Hải bạn vân sơn ủng Kế thành.
Thiếu tiểu tuy phi đầu bút lại[2],
Luận công hoàn dục thỉnh trường anh[3].

Dịch nghĩa

Rời khỏi Yên đài rồi là trong lòng chinh phu kinh sợ lên
Tiêu cổ huyên thiên rầm rộ nhiệt náo trong doanh quân Hán
Màu sắc của tuyết chất chứa chiếu lạnh lẽo khắp vạn dặm
Ba bên quanh thành trời sáng rỡ tinh kỳ dao động
Lửa hiệu cháy ngoài sa trường chiếu át mặt trăng trên xứ Hồ
Mây núi gần bên biển bao bọc Kế thành
Lúc nhỏ tuy không phải là kẻ ném bút nghiên (theo việc đao cung)
Luận công lao còn xin được làm kẻ thụ trường anh (đeo vào cổ vua Nam Việt)

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Ngắm đài Yên bỗng kinh tâm khách
Dinh Hán quân, trống phách ồn ào
Ánh sáng, tuyết lâu năm chiếu lạnh
Bình minh nhấp nháy bóng sao cao
Trăng Hồ chiến địa trùm phong hoả
Biển mây mù phong toả Kế thành
Tuổi trẻ tuy không dùng bút tả
Bàn luận công nhờ đến Trường Anh
Kế Môn là tên quan ải, giờ là huyện Tô, tỉnh Hà Bắc.

[1] Yên Chiêu Vương xây Hoàng Kim đài, để ngàn vàng trên đài chiêu đãi hiền sĩ.
[2] Hán Ban Siêu nhà bần cùng, học dở, ném bút than rằng đại trượng phu phải nên lập công nơi xứ lạ, làm sao cứ mãi lo chuyện bút nghiên.
[3] Hán Chung Quân, tự nguyện thụ trường anh, bắt dược vua Nam Việt mắc lên cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tổ Vịnh » Vọng Kế Môn