18/05/2024 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự tích giọng vịt khàn

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 20/07/2007 00:48

 

Có một chú vịt con
Bỏ đàn chạy lon ton
Mải mê đuổi bươm bướm
Từ bờ ao sang vườn

Bươm bướm bay đâu mất
Vịt con ngơ ngẩn buồn
Quay đầu, vịt gọi mẹ:
- Lạc...lạc...mẹ ơi, con!

- Mẹ ơi, con...lạc...lạc...
Lạc...lạc...mẹ đâu rồi?
Vịt kêu mãi, kêu mãi:
- Lạc...lạc...mẹ, mẹ ơi!

Kêu hoài, giờ khản tiếng
Giọng vịt như đứt hơi
Suốt ngày kêu lạc...lạc...
Dẫu giữa đàn đông vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Sự tích giọng vịt khàn