03/02/2023 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cớ gì là sen

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 10:42

 

Cớ gì phải là sen trong đầm bao bọc
Em vẫn là cây súng tím toả lung linh
Trên mặt nước nghênh lên điều kiêu hãnh
Một tình yêu đang chực sẵn chàng giai
Một cánh cửa tình ngoằn ngoèo hun hút ngõ quanh co
Sẽ nhốt lại anh không bao giờ thoát được
Hỡi, chàng ơi!
Hỡi, châu ngọc của lòng em súng!
Vẫn tím lòng tím nét thuỷ chung em.
TP. Hồ Chí Minh 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cớ gì là sen