07/07/2022 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành
金陵五題-石頭城

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/05/2006 12:39

 

Nguyên tác

山圍故國周遭在,
潮打空城寂寞回。
淮水東邊舊時月,
夜深還過女牆來。

Phiên âm

Sơn vi cố quốc chu tao tại
Triều đả không thành tịch mịch hồi
Hoài thủy đông biên cựu thời nguyệt
Dạ thâm hoàn quá nữ tường lai.

Dịch nghĩa

Núi bao bọc thành cũ, vây kín chung quanh
Ngọn thủy triều đập vào thành trống rồi rút lui lặng lẽ
Vầng trăng xưa, ở phía đông sông Hoài (sông Tần Hoài)
Ðêm khuya vẫn chiếu qua bức tường con trên thành.

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Núi vây thành cũ bốn bề,
Triều lên sóng vỗ, nước về, thành không.
Sông Hoài trăng cũ phía đông,
Ðêm khuya thấp thoáng bóng lồng tường con.
Thành Thạch Đầu ở phía nam núi Thạch Đầu, thuộc tỉnh Giang Tô.
Nguồn: Võ Khắc Triển tiến sĩ Nho học cuối cùng của Việt Nam, Võ Khắc Vui, NXB Văn hoá thông tin, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Kim Lăng ngũ đề - Thạch Đầu thành