03/12/2022 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa dạo tháng mười

Tác giả: Ý Nhi - Hoàng Thị Ý Nhi

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 05:42

 

Những cơn mưa báo rét
Bay mờ cả dốc dài
Ruộng bèo như thảm dệt
Mưa long lanh ngọc trai

Mùa thu vừa đi rồi
Đông hãy còn chưa đến
Mưa trổ lưng chừng đồi
Cỏ may dày lối hẹn

Đi suốt triền núi xa
Hái đôi nhành "mảnh bát"
Mưa đọng đầy nhị hoa
Cho ong ngờ là mật

Cây bàng màu nhuốm lửa
Khóm trúc mới đổ vàng
Lòng suối Đôi rộng quá
Chúng mình đưa nhau sang

Những lối mòn màu đỏ
Mưa êm trên mặt đường
Mưa tháng mười dạo đó
Là mùa mưa yêu thương
Thái Nguyên, 1972

Nguồn: Văn chương một thời để nhớ (Thơ), NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ý Nhi » Mưa dạo tháng mười