18/05/2024 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị thượng đề tam thủ kỳ 2
渭上題三首其二

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2013 06:35

 

Nguyên tác

目極雲霄思浩然,
風帆一片水連天。
輕橈便是東歸路,
不肯忘機作釣船。

Phiên âm

Mục cực vân tiêu tứ hạo nhiên,
Phong phàm nhất phiến thuỷ liên thiên.
Khinh kiêu tiện thị đông quy lộ,
Bất khẳng vong cơ tác điếu thuyền.

Dịch nghĩa

Mắt nhìn tận trời cao, ý thơ thẳng tắp,
Trong ngày dùng thuyền buồm di chuyển.
Thuyền chèo nhẹ vì thuận dòng xuôi về phía đông,
Không muốn quên đời làm anh thuyền chài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mắt nhìn trời, ý thơ thẳng tắp
Trên con thuyền buồm lướt trên sông
Thuận dòng xuôi chảy về đông
Không buông thế sự làm ông thuyền chài
Sông Vị phát nguyên từ núi Điểu Thử, huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc, chảy hướng đông nam vào tỉnh Thiểm Tây, ngang qua kinh đô Trường An, hợp lưu với sông Kinh rồi vào sông Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Vị thượng đề tam thủ kỳ 2