07/10/2022 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi kỳ 4
雜詩其四

Tác giả: Trần Bích San - 陳碧珊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 15:34

 

Nguyên tác

吾弟已有婦,
吾妹已有夫。
夙昔兄及弟,
安知天一隅。
仰觀衡陽鴈,
風雲相匹儔。
府觀濠梁魚,
煙水群怡愉。

Phiên âm

Ngô đệ dĩ hữu phụ,
Ngô muội dĩ hữu phu.
Túc tích huynh cập đệ,
An tri thiên nhất ngung.
Ngưỡng quan Hành Dương[1] nhạn,
Phong vân tương thất trù.
Phủ quan hào lương ngư,
Yên thuỷ quần di du.

Dịch nghĩa

Em trai ta đã có vợ
Em gái ta đã lấy chồng
Ngày trước thì anh anh em em
Nào đâu biết nay mỗi người một góc trời
Ngẩng trông chim nhạn ở núi Hành Dương
Cùng bầu bạn với mây gió
Cúi xem cá dưới hào, cừ
Cùng vui vầy với khói, nước

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Em trai đã có vợ
Em gái lấy chồng rồi
Xưa anh em đoàn tụ
Nay mỗi người một nơi
Ngước nhìn bầy chim nhạn
Bạn mây, gió ngang trời
Cúi xem đàn cá nhỏ
Giữa dòng lượn thảnh thơi
Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

[1] Tên quận và huyện ở Trung Quốc, được đặt từ thời Tam Quốc, đều thuộc tỉnh Hồ Nam. Không rõ có điển cố gì liên quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bích San » Tạp thi kỳ 4