25/05/2024 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giầu và nghèo

Tác giả: Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 24/03/2015 15:07

 

(Độc vần)

Đồng bạc sinh ra kẻ khó, giầu
Vụng xoay thời khó, khéo thời giầu
Giầu đeo tiếng xấu không bằng khó
Khó giữ danh thơm chẳng kém giầu!
Chớ hợm mình giầu khinh bỉ khó
Đừng than thân khó ghét ghen giầu
Ai ôi, giữ lấy lòng trong sạch
Bận bịu làm chi nỗi khó, giầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tú Mỡ » Giầu và nghèo