22/01/2022 13:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chỉ còn anh và em

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 07/07/2021 16:13

 

Anh với em đủ “già”
Để nhớ về cuộc chiến
Thương năm dài vất vả
Khóc nỗi đời oan khiên

Anh với em đủ tình
Tìm nhau mà vá víu
Áo đời thấm phiêu linh
Cho yêu thương thật nhiều

Anh với em đủ hiểu
Để thương một quê hương
Yêu trong tình chăn chiếu
Đi giữa lòng quê hương

Anh với em vì thương
Nhìn nhau mà khóc ngất
Em bước buồn tha hương
Anh gót mòn ngõ khuất

Anh với em đủ “già”
Để biết về quá khứ
Một quê hương thật thà
Trong lòng ta... bất tử!
Mùa mưa 2 ngàn 13

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Chỉ còn anh và em