08/07/2022 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh nỗi buồn

Tác giả: Đỗ Trung Lai

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2009 21:42

 

Dây đàn cũ lâu ngày không còn nữa
Người chơi đàn cũng đã bỏ đi rồi
Chỉ có tiếng đàn xưa, đôi lúc
Ngân trong lòng người ở lại mà thôi

Người ở lại cũng già theo năm tháng
Tiếng đàn ngân trong lòng cũng thưa dần
Rồi đến lúc người bán cây đàn cũ
Rồi đến ngày tất cả hoá phù vân
1999

Nguồn: Đỗ Trung Lai, Đêm sông Cầu, NXB Quân đội nhân dân, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trung Lai » Vịnh nỗi buồn