14/08/2020 08:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn bất chợt

Tác giả: Hồ Lệ Trạch

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:22

 

Ta làm thơ cho ai?
Ta làm thơ cho người cô độc
Chiều nay mở cửa phòng mình vắng lạnh
Thơ cũng ra đi theo cơm áo nơi nào!
Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệ Trạch » Nỗi buồn bất chợt