20/01/2022 22:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thầm thì

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 11/06/2008 23:30

 

Gió lẩm nhẩm đêm thầm thì cỏ mộ
Sổ sinh thời tình mắc nợ chưa vay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thầm thì