26/10/2020 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buổi sáng ngắm sông chài

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:24

 

Sông lồng lộng, nước mênh mênh,
Lườn lượn chèo qua nép nép[1] mình.
Gió hiu hiu, thuyền bé bé,
Mưa phun phún, nón kềnh kềnh.
Chuông chiền mỗi mỗi coong coong gióng,
Mõ xã lâu lâu cốc cốc lềnh[2].
Bến liễu[3] đâu đâu tìm mộng mộng,
Đường về than thán[4], nguyệt chênh chênh.
[1] Né khéo
[2] Phát lệnh
[3] Bến sông có trồng cây liễu. Thơ Đỗ Mục đời Đường có câu: “Sở ngạn liễu hà cùng, biệt sầu phân nhược nhứ” (Cây liễu ở bờ sông Sở không biết đâu là bờ bến, mối sầu riêng rối rít như bông).
[4] Bằng phẳng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Buổi sáng ngắm sông chài