15/06/2024 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vắng bạn

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 21:44

 

Tiếc lúc trăng vàng soi đáy nước
Buồn khi hoa nở có mình tôi
Cung đàn dạo khúc ai nghe nhỉ?
Cảnh đấy người đây đứng lại ngồi
Thu 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Vắng bạn