09/08/2020 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng tham ruộng cả ao liền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2019 20:41

 

Chẳng tham ruộng cả ao liền,
Tham vì cái bút, cái nghiên anh đồ.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chẳng tham ruộng cả ao liền