14/08/2022 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 79
Sonnet 79

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 05/02/2022 07:34

 

Nguyên tác

Men call you fair, and you do credit it,
For that yourself ye daily such do see:
But the true fair, that is the gentle wit
And virtuous mind, is much more praised of me:

For all the rest, however fair it be,
Shall turn to naught and lose that glorious hue;
But only that is permanent and free
From frail corruption that doth flesh ensue.

That is true beauty; that doth argue you
To be divine, and born of heavenly seed;
Derived from that fair Spirit from whom all true
And perfect beauty did at first proceed:

He only fair, and what he fair hath made;
All other fair, like flowers, untimely fade.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Người ta bảo em vô tư, em tin thế,
Chính em mỗi ngày cũng thấy vậy mà
Nhưng công bằng thì, dí dỏm thoáng qua
Về tâm đức, anh đây luôn khen ngợi.

Tất cả còn lại, công bằng mà nói,
Vẻ vang nào rồi cũng sẽ hư vô
Chỉ có điều hằng hữu với tự do
Từ đàn bà hư hỏng về thân xác.

Sắc đẹp chính chuyên cho em chứng tỏ
Được hoá thân từ hạt giống thiên đàng;
Phát nguyên từ người chân chính công tâm
Đẹp hoàn hảo ngay từ đầu hành xử:

Chàng chỉ vô tư, công bằng xử sự
Còn bằng không, như hoa, chóng tàn phai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 79