20/02/2020 17:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giẹp như đầu cá chai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 16:49

 

Giẹp như đầu cá chai,
Tham ăn tranh vợ là trai Kim Bồng.
Nhọn như đầu cá nhồng,
Tham ăn tranh chồng là gái Cẩm Phô.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giẹp như đầu cá chai