22/05/2024 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bá hề 1
伯兮 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:38

 

Nguyên tác

伯兮朅兮,
邦之桀兮!
伯也執殳,
為王前驅。

Phiên âm

Bá hề khiết hề!
Bang chi kiệt hề!
Bá dã chấp thù,
Vi vương tiền khu.

Dịch nghĩa

Anh ơi, anh dũng mãnh quá!
Anh là người tài năng trội hơn hết trong nước!
Anh đang cầm cây côn,
Làm quân tiền khu xung phong cho nhà vua.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chàng người uy vũ anh hùng,
Tài năng trội nhất ở trong nước này,
Cây thù cầm chắc trong tay.
Tiền khu đột trận ra tài giúp vua.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

bá: tiếng gọi chồng của vợ.
khiết: dáng dũng vũ.
kiệt: tài năng hơn người.
thù: cây côn dài một trượng hai, không có đầu nhọn.

Người vợ vì chồng theo việc chinh chiến đã lâu mà làm bài thơ này. Nói rằng chồng mình tài giỏi như thế, nay đương cầm cây côn làm quân tiền khu xung phong cho nhà vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Bá hề 1