19/08/2022 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác

Tác giả: Ông Ích Khiêm - 翁益謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2021 14:23

 

Ủa ủa nhơn sao đến nỗi nầy?
Ờ! dây danh lợi buộc mình đây!
Bên vai rổn rảng dường đeo ngọc,
Dưới bụng xênh xoang tợ thắt đai.
Cái tháp Trần Phồn ngồi bén đít,
Khúc đờn Dũ Lý khảy đeo tai.
[...]
Theo Phan Khôi, bài thơ này được Ông Ích Khiêm làm khi ở trong nhà ngục Lạng Sơn, nhưng không nhớ hai câu cuối.

Nguồn: Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Ích Khiêm » Cảm tác