25/10/2021 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng

Tác giả: Mai Văn Hai

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 15:03

 

Nắng lên cao theo bố
Xây thẳng mạch tường vôi
Lại trải vàng sân phơi
Hong thóc khô cho mẹ.
Nắng chạy nhanh lắm nhé
Chẳng ai đuổi kịp đâu.
Thoắt đã về vườn rau
Soi cho ông nhặt cỏ
Rồi xuyên qua cửa sổ
Nắng giúp bà xâu kim.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Hai » Nắng