03/03/2021 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thà rằng làm lẽ thứ mười

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2019 22:24

 

Thà rằng làm lẽ thứ mười,
Còn hơn chánh thất những người đần ngu.
Nguồn:
1. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thà rằng làm lẽ thứ mười