03/07/2020 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân

Tác giả: Trương Công Giai - 張公楷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2011 07:10

 

Nguyên tác

蒔書漸放祿由生,
鸞鳳和親郁義情。
智水仁山多福壽,
人康物盛倍繁榮。
有真有善文常美,
知彼知己事必成。
愛鼎茶山邊底水,
故鄉天健萬春青。

Phiên âm

Thi thư tiệm phóng lộc do sinh,
Loan phượng hoà thân úc nghĩa tình.
Trí thuỷ nhân sơn đa phúc thọ,
Nhân khang vật thịnh bội phồn vinh.
Hữu chân hữu thiện văn thường mỹ,
Tri bỉ tri kỷ sự tất thành.
Ái đỉnh Trà Sơn biên Đáy thuỷ,
Cố hương Thiên Kiện vạn xuân thanh.

Dịch nghĩa

Khi làm thơ, hoa xuân thêm nở lộc
Như có loan phượng hoà ca thắm thiết nghĩa tình
Nghĩ về đất nước quê hương đang dồi dào phúc thọ
Người vui của cải vững mạnh phồn vinh
Ai chân thực thì viết văn hay
Ai biết điều thì làm việc gì cũng thành công
Yêu dòng sông Đáy trôi xuôi ven núi Trà Lĩnh
Xóm làng Thiên Kiện mùa xuân nào cũng xanh tươi như lòng người nảy lộc

Bản dịch của Lam Giang

Thi thư dần mở lộc đua sinh
Loan phượng hoà thân đượm nghĩa tình
Nước trí non nhân, nhiều phúc thọ
Người vui vật thịnh, bội phồn vinh
Có chân có thực, văn thường đẹp
Biết bạn biết ta, việc ắt thành
Yêu đỉnh Trà Sơn sông Đáy chảy
Quê xa Thiên Kiện vạn xuân xanh
Nguồn: Thượng thư tiến sĩ Trương Công Giai, NXB Khoa học xã hội, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Công Giai » Xuân