28/11/2021 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn tự phỏng cao tăng
閒自訪高僧

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 09:10

 

Nguyên tác

閒自訪高僧,
煙山萬萬層。
師親指歸路,
月掛一輪燈。

Phiên âm

Nhàn tự phỏng cao tăng,
Yên sơn vạn vạn tằng.
Sư thân chỉ quy lộ,
Nguyệt quải nhất luân đăng.

Dịch nghĩa

Nhàn rỗi tự đến thăm cao tăng,
Khói núi muôn muôn lớp.
Sư thân tình chỉ đường về,
Trăng treo như một cái đèn lớn bằng bánh xe.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhàn nhã viếng cao tăng
Khói lam vạn vạn tầng
Đích thân sư chỉ lối
Treo sáng một vừng trăng
Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Nhàn tự phỏng cao tăng