21/10/2021 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm cha, áo mẹ, ai ơi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 14:27

 

Cơm cha, áo mẹ, ai ơi,
Chẳng ăn cũng thiệt, chẳng chơi cũng hoài.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm cha, áo mẹ, ai ơi