29/06/2022 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn há thuỷ
山下水

Tác giả: Chu Phần - 周濆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 14:43

 

Nguyên tác

背雲沖石出深山,
淺碧泠泠一帶寒。
不獨有聲流出此,
會歸滄海助波瀾。

Phiên âm

Bối vân xung thạch xuất thâm sơn,
Thiển bích linh linh nhất đới hàn.
Bất độc hữu thanh lưu xuất thử,
Hội quy thương hải trợ ba lan.

Dịch nghĩa

Mây không ưa đá rời khỏi núi cao,
Tạo một dải nước biếc lạnh còn nông, chảy róc rách.
Không chỉ tạo âm thanh khi rời khỏi đây,
Mà còn ra biển lớn, góp phần tạo ra các đợt sóng cao.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây ghét đá, núi cao xa cách
Thành lạch nông róc rách chảy đi
Chẳng riêng tạo tiếng khi đi
Còn ra biển lớn thực thi ba đào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phần » Sơn há thuỷ