31/01/2023 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc hành

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 18/03/2020 04:26

 

Sân ga chẳng hẹn phút hồi hương,
Lẻ bóng chơi vơi khách dặm trường.
Mượn chút bâng khuâng người kẻ chợ,
Hờ khan tiễn biệt với mười phương.
Nội Bài, 17/08/2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Độc hành