30/10/2020 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hươu ốm
Le cerf malade

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2009 21:54

 

Nguyên tác

En pays pleins de cerfs , un cerf tomba malade.
               Incontinent maint camarade
Accourt à son grabat le voir, le secourir,
Le consoler du moins multitude importune.
               « Eh! messieurs, laissez-moi mourir.
               Permettez qu’en forme commune
La Parque m’expédie ; et finissez vos pleurs.»
               Point du tout les consolateurs
De ce triste devoir tout au long s’acquittèrent,
               Quand il plut à Dieu s’en allèrent
               Ce ne fut pas sans boire un coup,
C’est à dire sans prendre un droit de pâturage.
Tout se mit à brouter les bois du voisinage.
La pitance du cerf en déchut de beaucoup.
               Il ne trouva plus rien à frire
               D’un mal il tomba dans un pire,
               Et se vit réduit à la fin
               A jeûner et mourir de faim.

               Il en coûte à qui vous réclame,
               Médecins du corps et de l’âme!
               Ô temps! ô moeurs! j’ai beau crier,
               Tout le monde se fait payer.

Bản dịch của Nguyễn Đình

Giữa cái xứ đầy hươu
Một con hươu bị ốm
Tức thì kéo cuồn cuộn
Chúng bạn đổ đến thăm
Lũ lượt tới giường nằm
Nào vấn an, chữa chạy
Hoặc đôi lời phân giải
Cả một lũ rầy rà
"Ôi thôi! Các ngài tha
Để cho tôi nhắm mắt
Theo luật chung, cứ mặc
Thần Chết triệu tôi đi
Và những giọt lâm ly
Ngớt giùm cho tôi với!"
Mặc hươu van hươu vái
Khách cứ đến liên miên
Làm cái việc rõ phiền
Cho đủ nghi đủ thức
Và đến khi phúc đức
Họ cất bước ra về
Họ không khỏi theo lề
"Có thăm là có chén"
Nghĩa là không thể kém
Món đánh thuế: cỏ tươi
Tất cả khách đều xơi
Cỏ rừng xung quanh đấy
Bữa hươu giảm trông thấy
Hết cả cái nhém mồm
Cải sẩy nảy cái ung
Bệnh con thành vạ lớn
Cuối cùng hươu lâm khốn
Đói đến chết nhăn răng

Thầy thuốc thể xác, thầy thuốc tinh thần
Đụng vào là chịu muôn phần đắng cay
Chém cha thói tục thời nay
Dễ gì có kẻ làm thầy không công
Dù kêu mấy cũng không xong
Nguồn: Ngụ ngôn chọn lọc La Fôngten, NXB Văn học, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Hươu ốm