10/03/2021 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Việt hành
南越行

Tác giả: Chu Chi Tài - 朱之才

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2018 19:28

 

Nguyên tác

南越太后邯鄲女,
皓齒明眸照蠻土。
珊瑚為帳象作牀,
錦繖高張擊銅鼓。
太液池內紅芙蓉,
自憐謫在蠻煙中。
灞陵故人杳無耗,
深宮獨看南飛鴻。
隨兒作帝心不願,
惟願西朝柏梁殿。
茂陵少年亦可人,
遣來海島來相見。
金猊夜燎龍涎香,
明珠夜照光煌煌。
番禺蠢甸隔萬里,
今夕得遂雙鴛鴦。
白首相君佩銀印,
干戈欲起蕭牆釁。
莫言女子無雄心,
置酒宮中潛結陣。
漢家使者懦且柔,
孅手欲自操霜矛。
狐鸞竟落老身手,
可憐空奮韓千秋。
樓船搖曳師四起,
或出桂陽下灘水。
越郎追斬呂嘉頭,
九郡同歸漢天子。
尉佗墳草幾番青,
◆橫玉璽初從真。
得◆卻為邯鄲傾,
五羊江連湘浦竹。
矯魂應伴湘妃哭。

Phiên âm

Nam Việt thái hậu Hàm Đan nữ,
Hạo xỉ minh mâu chiếu man thổ.
San hô vy trướng tượng tác sàng,
Cẩm tản cao trương kích đồng cổ.
Thái Dịch trì nội hồng phù dung,
Tự liên trích tại man yên trung.
Bá Lăng cố nhân yểu vô háo,
Thâm cung độc khán nam phi hồng.
Tuỳ nhi tác đế tâm bất nguyện,
Duy nguyện tây triều Bá Lương điện.
Mậu Lăng thiếu niên diệc khả nhân,
Khiển lai hải đảo lai tương kiến.
Kim nghê dạ liệu long tiên hương,
Minh châu dạ chiếu quang hoàng hoàng.
Phiên ngu xuẩn điện cách vạn lý,
Kim tịch đắc toại song uyên ương.
Bạch thủ tương quân bội ngân ấn,
Can qua dục khởi tiêu tường hấn.
Mạc ngôn nữ tử vô hùng tâm,
Trí tửu cung trung tiềm kết trận.
Hán gia sứ giả noạ thả nhu,
Tiêm thủ dục tự thao sương mâu.
Hồ loan cánh lạc lão thân thủ,
Khả liên không phấn Hàn Thiên Thu.
Lâu thuyền dao duệ sư tứ khởi,
Hoặc xuất Quế Dương hạ than thuỷ.
Việt lang truy trảm Lữ gia đầu,
Cửu quận đồng quy Hán thiên tử.
Uý Đà phần thảo kỷ phiên thanh,
(?) hoành ngọc tỷ sơ thung chân.
Đắc (?) khước vy Hàm Đan khuynh,
Ngũ Dương giang liên Tương phố trúc.
Kiểu hồn ưng bạn Tương phi khốc.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Gái Hàm Đan vợ vua Nam Việt,
Răng trắng ngời, mắt liếc sáng trưng.
Ngọc làm trướng, ngà làm giường,
Dương cao tàn gấm, đánh vang trống đồng.
Ao Thái Dịch, phù dung một đoá,
Chốn khói Mường đày đoạ tấm thân.
Bá Lăng tin vắng cố nhân,
Thâm cung chỉ thấy dấu chân phi hồng.
Con làm chúa mà lòng chẳng nguyện,
Chỉ nguyện về chầu điện Bá Lương.
Mậu Lăng tuổi trẻ quân vương,
Sai qua hải đảo tìm đường hàn huyên.
Đuốc Kim Nghê long diên thơm phức,
Ngọc Minh Châu sáng rực thâm cung.
Xa xuôi muôn dặm Phiên Ngung,
Uyên ương đôi lứa thoả lòng hôm nay.
Lão thừa tướng cầm tay ấn bạc,
Chốn tiêu tường gây việc đao cung.
Gái nầy ai bảo chẳng hùng,
Phục binh tiệc rượu trong cung an bài.
Sứ nhà Hán một bầy nhu noã,
Tót mâu thần, bà đã rắp toan.
Cấm ngăn vì bởi cô man,
Thương ôi! uổng chết gã Hàn Thiên Thu.
Quân chinh phạt thuyền lầu muôn đội,
Ra Quế Dương xuống lối Ly Giang.
Lữ Gia sa lưới Việt Lang,
An nam chín quận, Hán Hoàng tóm thâu.
Cỏ mấy độ xanh mồ Triệu Uý,
Mới ngày nào ngọc tỷ nghinh ngang.
Thành nghiêng vì gái Hàm Đan,
Nước xuôi Dương Thuỷ, tre tàn sông Tương.
Tương Phi, Cù Hậu khóc thương.
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Chi Tài » Nam Việt hành