25/06/2022 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự khiển
自遣

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 17:55

 

Nguyên tác

對酒不覺瞑,
落花盈我衣。
醉起步溪月,
鳥還人亦稀。

Phiên âm

Đối tửu bất giác minh,
Lạc hoa doanh ngã y.
Tuý khởi bộ khê nguyệt,
Điểu hoàn nhân diệc hy.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trước rượu nào biết tối,
Áo mình vướng hoa rơi.
Suối trăng say bước tới,
Vắng cả chim lẫn người!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tự khiển