25/05/2024 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Văn Miếu Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Văn Đào - 阮文桃

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2020 07:54

 

Nghìn năm văn vật cõi Thăng Long,
Miếu vẫn còn đây đạo vẫn sùng;
Lê, Mạc, Lý, Trần xây dựng cũ,
Nhan, Tăng, Tư, Mạnh phối thờ chung;
Mưa Âu lai láng trời nam bắc,
Vách Khổng trơ vơ đất Nhị, Nùng.
Nọ gác Khuê Văn bia tiến sĩ,
Hồn văn nhường có ở đây không?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Đào » Vịnh Văn Miếu Hà Nội