25/01/2020 22:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những bản dịch
Translations

Tác giả: Adrienne Cecile Rich

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2019 21:28

 

Nguyên tác

You show me the poems of some woman
my age, or younger
translated from your language

Certain words occur: enemy, oven, sorrow
enough to let me know
she’s a woman of my time

obsessed

with Love, our subject:
we’ve trained it like ivy to our walls
baked it like bread in our ovens
worn it like lead on our ankles
watched it through binoculars as if
it were a helicopter
bringing food to our famine
or the satellite
of a hostile power

I begin to see that woman
doing things: stirring rice
ironing a skirt
typing a manuscript till dawn

trying to make a call
from a phonebooth

The phone rings endlessly
in a man’s bedroom
she hears him telling someone else
Never mind. She’ll get tired.
hears him telling her story to her sister

who becomes her enemy
and will in her own way
light her own way to sorrow

ignorant of the fact this way of grief
is shared, unnecessary
and political

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng)

Anh cho em xem thơ của một người phụ nữ nào đó
tuổi em, hoặc trẻ hơn
dịch từ tiếng của anh

Một số từ nhất định xuất hiện: kẻ thù, lò nướng, nỗi buồn
đủ để cho em biết
cô ấy cùng thời với em

ám ảnh

với Tình yêu, chủ đề của chúng mình:
chúng mình đã uốn nó như cây thường xuân trên tường
nướng nó như bánh mì trong lò nướng nhà mình
đeo nó như chì trên mắt cá chân mình
nhìn nó qua ống nhòm như thể
nó là chiếc trực thăng
mang thực phẩm đến cứu đói chúng mình
hay vệ tinh
của một thế lực thù địch

Em bắt đầu thấy người phụ nữ ấy
làm việc: đảo cơm
là một bộ váy
gõ một bản thảo đến bình minh

cố gắng gọi một cuộc
từ một bốt điện thoại

Điện thoại reo bất tận
trong phòng ngủ của một người đàn ông
cô nghe anh ta bảo một người nào đó
đừng bận tâm. cô ta rồi sẽ mệt thôi—
nghe anh ta kể chuyện cô cho em gái cô

người trở thành kẻ thù của cô
và sẽ đến một lúc riêng
thắp sáng con đường riêng dẫn đến nỗi buồn

mà không biết con đường của buồn đau
được chia sẻ, không cần thiết
và chính trị
Ngày 25 tháng 12, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adrienne Cecile Rich » Những bản dịch