26/10/2021 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài nghi và sợ hãi
Angst und Zweifel

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2008 10:03

 

Nguyên tác

Zweifle nicht
an dem
der dir sagt
er hat Angst

aber hab Angst
vor dem
der dir sagt
er kennt keinen Zweifel

Bản dịch của Quang Chiến

Đừng hoài nghi
Người nào
Nói với anh:
Tôi sợ

Nhưng hãy sợ
Người nào
Nói với anh:
Rằng tôi không hoài nghi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Hoài nghi và sợ hãi