01/07/2022 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Tử Trầm sơn
遊紫沉山

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 08:45

 

Nguyên tác

南來喝江水,
西上紫沉山。
一氣浮雲外,
雙笻亂石間。
聞鐘如有悟,
倚檻未知還。
不見河王殿,
巖花滿目斑。

Phiên âm

Nam lai Hát giang[1] thuỷ,
Tây thướng Tử Trầm sơn.
Nhất khí phù vân ngoại,
Song cung loạn thạch gian.
Văn chung như hữu ngộ[2],
Ỷ hạm vị tri hoàn.
Bất kiến Hà vương điện[3],
Nham hoa mãn mục ban.

Dịch nghĩa

Từ phía nam tới sông Hát,
Từ phía tây lên núi Tử Trầm.
Một luồng khí ngoài cả mây trôi,
Đôi hàng trúc mọc xen với đá.
Nghe tiếng chuông như có điều ngộ đạo,
Tựa xe mà chưa muốn về.
Chẳng thấy điện Hà vương ở đâu,
Chỉ thấy hoa núi đầy trước mắt.
Núi Tử Trầm nay còn gọi là núi Trầm, ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.

Nguồn: Dương Văn Hà, Khảo cứu văn bản Thạch Nông thi tập của Nguyễn Tư Giản, Luận văn thạc sĩ ngành Hán Nôm, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017
[1] Tức Hát Môn, sông Đáy.
[2] Nguyên chú: “Chùa ở đầu núi gọi là chùa Vô Vi, chùa có dựng một viện nhỏ, phụng thờ tượng Phật tổ. Sau viện có một tảng đá lớn sừng sững có hình thù như lầu gác. Khi mới làm chùa, vì làm gác chuông, đã tạc đã xuyên qua núm, núm treo đá ở chỗ trống. Bên cạnh có một bia đá, được dựng trong những năm Lê Vĩnh Thịnh. Ngồi thành hàng thứ, lệnh cho người hầu đánh chuông, âm thanh thật vang và sáng, vang như tiếng trong động trong núi, đủ đề khiến người ta tẩy rửa tâm hồn.“
[3] Nguyên chú: “Tương truyền phủ Trịnh Soái thường dựng hành cung ở đây, tên là cung Tử Trầm. Nay không biết là nơi nào, có người nói ấy là chùa Vô Vi, cũng không biết có phải như vậy hay không.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Du Tử Trầm sơn