31/01/2023 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng nguyệt cầm

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 29/05/2019 21:07

 

Thánh thót bên song vẳng tiếng đàn,
Huyền cầm run rẩy thẹn quan san.
Đêm đêm vọng nguyệt sầu ly khách,
Thiên hạ ai hay chuyện khuyết tàn.
Ninh Bình, 09/03/2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Vọng nguyệt cầm