23/05/2022 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 52
52

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/05/2011 05:41

 

Nguyên tác

Much have you given to me.
Yet I ask for more. —
I come to you not merely for the draught of water, but for the spring;
Not for guidance to the door alone, but to the Master's hall; not only for the gift of love, but for the lover himself.

Bản dịch của Song Tuyết

Em đã cho ta quá nhiều.
Nhưng ta đòi thêm nữa.
Ta đến bên em không phải vì hớp nước, mà vì cả mùa xuân.
Không phải vì con đường đến cửa, mà vì đại sảnh của chủ nhân; không chỉ vì tặng phẩm ái tình, mà vì chính người tình ấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 52