19/01/2021 07:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 07:12

 

Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề,
Tui mà cất bay cất búa, thì đến mất nghề giã vôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em chớ có nên xúc xiểm ông thợ nề