03/12/2021 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng phong ngâm tặng biệt
松風吟贈別

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2012 09:30

 

Nguyên tác

萬松山下圍山齋,
夜半風吹幽韻來。
初聽淒切,
漸覺奔突。
雨雹半空,
仰見明月。
含桮相到轉悠悠,
爭奈君行不可留。
明朝匹馬山頭過,
應聽松聲憶我愁。

Phiên âm

Vạn tùng sơn hạ vi sơn trai,
Dạ bán phong xuy u vận lai.
Sơ thính thê thiết,
Tiệm giác bôn đột.
Vũ bạc bán không,
Ngưỡng kiến minh nguyệt.
Hàm bôi tương đáo chuyển du du,
Tranh nại quân hành bất khả lưu.
Minh triêu thất mã sơn đầu quá,
Ưng thính tùng thanh ức ngã sầu.

Bản dịch của Trần Như Uyên

Rừng thông dưới núi bọc sơn trai
Gió thổi đêm khuya điệu ngắn dài
Mới nghe tha thiết
Dần nghe ráo riết
Mưa đổ giữa trời
Ngắm lên bóng nguyệt
Cùng nhau chạm chén thấy rầu rầu
Khó níu chân người biết tính sao
Sáng mai vó ngựa băng lên núi
Nghe thông reo chợt nhớ ta sầu
Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Tùng phong ngâm tặng biệt