29/11/2022 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 2
觀李固請司馬弟山水圖其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 15:44

 

Nguyên tác

方丈渾連水,
天台總映雲。
人間長見畫,
老去恨空聞。
范蠡舟偏小,
王喬鶴不群。
此生隨萬物,
何路出塵氛。

Phiên âm

Phương Trượng[1] hồn liên thuỷ,
Thiên Thai tổng ánh vân.
Nhân gian trường kiến hoạ,
Lão khứ hận không văn.
Phạm Lãi[2] chu biên tiểu,
Vương Kiều[3] hạc bất quần.
Thử sinh tuỳ vạn vật,
Hà xứ xuất trần phân?

Dịch nghĩa

Phương Trượng bao la nối tiếp mặt nước
Thiên Thai bao trùm làn mây sáng
Người đời thường thấy tranh vẽ
Ta già rồi chỉ tiếc nghe suông
Hiềm vì thuyền Phạm Lãi nhỏ bé
Hạc của Vương Kiều không nhóm lại
Cuộc sống này là tuỳ ở muôn vật
Nơi đâu thoát khỏi đời bụi bặm này?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phương Trượng mênh mông nước
Thiên Thai rạng rỡ mây
Người đời thường thấy vẽ
Luống tuổi chỉ nghe thầy
Phạm Lãi thuyền khoang nhỏ
Vương Kiều hạc lẻ bầy
Cuộc đời do tạo vật
Đâu thoát cõi trần đây?
(Năm 764)

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Theo truyền thuyết là nơi có tiên ở.
[2] Người đời Đông Chu, giúp Việt vương Câu Tiễn phục thù diệt được nước Ngô, sau bỏ đi chu du trên con thuyền nơi Ngũ Hồ.
[3] Một vị tiên theo truyền thuyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan Lý Cố Thỉnh tư mã đệ sơn thuỷ đồ kỳ 2