03/12/2022 16:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất học vô thuật

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 20:22

 

Bất học vô thuật.
Câu này toàn chữ Hán, nghĩa là không học thì không có trí thuật, không học thì không biết cách làm mọi việc. Đại ý câu này khuyên người ta phải học thì mới biết đường làm. Học ở sách vở, học ở người xưa, học ở người xung quanh mình, coi người ta làm, bắt chước người ta mà làm, đều là học.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bất học vô thuật