24/07/2024 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ Hành Sơn

Tác giả: Thái Duy Thanh - 采唯清

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2014 13:31

 

Hay là ông Lý[1] khổng lồ xây?
Mới có non non nước nước này.
Ngó lại ngó qua năm đống đá,
Tu lên tu xuống mấy ông thầy.
Lên đài Vọng Hải trông xa mú,
Vào động Huyền Không thấy trống quầy.
Lếu láo ngâm đưa đôi chén rượu,
Cõi trần khi cũng có tiên đây.
[1] Cao tăng thời Lý tên là Nguyễn Minh Không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Duy Thanh » Ngũ Hành Sơn